Darmowe szkolenia komputerowe

Darmowe szkolenia komputerowe

10
0
PODZIEL SIĘ

plakat_ecdl

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe, zdobądź lub potwierdź umiejętności korzystania z komputera. Skorzystaj z darmowego szkolenia z obsługi komputera i pakietu office dla mieszkańców Dolnego Śląska. „ECDL START dla dolnośląskich kadr!” jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób pełnoletnich w zakresie ICT obsługi komputera, poprzez udział w cyklu w pełni bezpłatnych szkoleń, w tym szczególności nowoczesnych narzędzi informatycznych dla osób kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, technikach, liceach z wykształceniem co najwyżej średnim oraz dla grupy osób w wieku 50+ zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Szkolenia obejmują tematy, takie jak podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Szkolenia kierowane są do osób pełnoletnich, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego, którzy z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich kwalifikacji ICT, a szczególnie do osób o niskich kwalifikacjach ICT, dla osób pełnoletnich z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osób w wieku 50+, będących zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

W ramach projektu odbędzie się 60 godzin szkolenia dla poszczególnych grup projektowych. Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najmniej 10 osób, każdej z nich gwarantujemy materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do nauki, czyli własne stanowisko komputerowe. Zajęcia odbywają się w ośrodkach szkoleniowych, w miejscach dogodnych dla uczestników.

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy oraz umiejętności przeprowadzonym przez Egzaminatora ECDL, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje European Computer Driving Licence – w tłumaczeniu: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Korzyści dla posiadacza takiego certyfikatu to potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego mailem: rekrutacja.ecdl@leantech.com.pl. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 67 25 45 753. Można je znaleźć także na stronie http://www.ecdl.dobrakadra.pl/.

plakat_ecdl (1)

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY