Ćwiczenia powiatowe „Operacja Szpital 2014”

Ćwiczenia powiatowe „Operacja Szpital 2014”

32
0
PODZIEL SIĘ

c3

W czwartek 18 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej rozpoczęły się dwudniowe ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dotyczące ewakuacji osób specjalnej troski pod kryptonimem „Operacja Szpital 2014”.

Organizatorem ćwiczeń jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a współorganizatorami:

– Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,

– Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej,

– NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.

W ćwiczeniach uczestniczą kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz ich pracownicy odpowiedzialni za realizację procedury ewakuacji, a także przedstawiciele służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszego dnia ma miejsce część teoretyczna, podczas której są omawiane zasady przeprowadzania ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem osób specjalnej troski.

c2

Natomiast w piątek 19 września odbędą się ćwiczenia praktyczne z udziałem funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, aresztu śledczego oraz pogotowia ratunkowego w Dzierżoniowie. Będą one polegały na ewakuacji uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej – jednostki, która zajmuje się kształceniem, wychowaniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

– Ze względu na specyfikę jednostki, zadanie jest trudne. Postanowiliśmy jednak się z nim zmierzyć – mówi Grażyna Wójcik, kierownik Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dzierżoniowskiego Starostwa. – Takiego szkolenia nie było w województwie dolnośląskim na przestrzeni ostatnich 15 lat.

– Celem ćwiczeń jest przygotowanie naszych jednostek do działania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Jest to szczególnie ważne, bo w naszych placówkach przebywają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku – mówi starosta Janusz Guzdek. – Pozorowana akcja wydaje się być najlepszym sposobem na sprawdzenie stosowania w praktyce procedur bezpieczeństwa.

c4

Podczas ćwiczeń zostanie sprawdzona umiejętność powiadamiania służb ratunkowych, przestrzeganie zasad ewakuacji, a także sposobów zachowania w przypadku zagrożenia, a szczególnie zapewnienia ochrony ludności. Sprawdzona zostanie także sprawność sprzętu.

Ćwiczenia mają również na celu doskonalenie współpracy wszystkich jednostek oraz służb ratowniczych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, a także w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Powiat dzierżoniowski

BRAK KOMENTARZY