Chorągiewka z napisem PO – nigdy nie zostanie wbita w Bielawie!

Chorągiewka z napisem PO – nigdy nie zostanie wbita w Bielawie!

15
31
PODZIEL SIĘ

Wczoraj (25 czerwca) odbyła się Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej Bielawy. Burmistrz Miasta uzyskuje w ten sposób ocenę za wykonanie budżetu w minionym roku. Jego planu i realizacji.

DSCF4613 DSCF4621

Zanim radni zdecydowali o tym czy udzielić burmistrzowi miasta absolutorium za wykonanie planu finansowego za poprzednie dwanaście miesięcy, odczytane zostały m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu i opinia wydana w tej sprawie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Odczytane zostały również opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Krótka dyskusja, wymiana poglądów i znanych wszystkim kwestii spornych –  Ryszard Dźwiniel absolutorium otrzymał.

Za udzieleniem głosowali (13): Barbara Pachura, Stefania Pagórska, Tomasz Wojciechowski, Władysław Kroczak, Mariusz Urbanowicz, Jarosław Florczak, Adam Pajda, Henryk Lichnowski, Leszek Białek, Mariolla Jonas, Leszek Stróżyk, Zbigniew Skowroński, Marek Pyziak.

Przeciw (7): Zbigniew Dragan, Bożena Grzebieluch, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Lenartowicz, Paweł Pawlaczek, Leszek Staszewski, Halina Szatkowska – Skurzyńska. 

Radny Paweł Pawlaczek w imieniu radnych opozycyjnych odczytał treść oświadczenia w sprawie nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta:

25.06.2013, STANOWISKO radnych PO, PiS, radnego niezależnego Rady Miejskiej w Bielawie w sprawie wykonania budżetu Bielawy w 2013r. oraz w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Bielawy

Budżet po stronie dochodów w 2013 roku zamknął się kwota 98 721 540 PLN po stronie wydatków 95 134 962,5 a zadłużenie wyniosło 43 167 657 PLN. Na inwestycje wydatkowano 12 857 000 w tym środków własnych 8 656 420,57. Mimo wydatkowania takich środków na projekty, które miały zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Bielawy w podstrefie WSSE Invest Park oraz pozyskać inwestorów w Bielawskim Parku Przemysłowym nie osiągnięto powyższego celu. Nie wpłynęło to na pozyskanie nowych inwestorów ani nie przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc pracy. Nakłady poniesione na zadania inwestycyjne nie przyniosły przyrostu dochodów własnych. W naszym oświadczeniu z dnia 28.12.2012, w sprawie projektu budżetu na 2013 wątpiliśmy w realność osiągnięcia w 2013 roku planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 5 882 tys. Przypuszczaliśmy że projekt budżetu służy raczej celom propagandowym. Kwota wykonania sprzedaży majątku w 2013 roku w wysokości 2 586 367 potwierdziła tylko Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2013 roku wyniosła 9 554 824 PLN i była wyższa od tejże kwoty w roku 2012 o prawie 500 tys, co świadczy o dalszym zubożeniu mieszkańców naszego miasta i jest konsekwencją niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków przeznaczanych na inwestycje, które powinny przynosić zwrot do budżetu .

W 2013 roku wydatkowano następne środki w wysokości 650 tys na objęcie udziałów w miejskiej spółce BARL, w związku z realizacją robót dodatkowych w Dolnośląskim Inkubatorze Art – Przedsiębiorczości (dla przypomnienia cala inwestycja pochłonęła 11 mln PLN a kapitał spółki dzięki kolejnemu zastrzykowi finansowemu wzrósł do kwoty 18 352 500 PLN). Ten kapitał, będący poza kontrolą Rady Miejskiej, nie przyczynił się do rozwiązania podstawowych problemów społeczno – gospodarczych naszego miasta w tym stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia dochodów własnych czy rozwiązania problemów mieszkaniowych. Potwierdza to naszą opinie o projekcie tego budżetu, wyrażona w oświadczeniu z dnia 28.12.2012, w którym wskazywaliśmy ze środki budżetowe wydatkowane są niecelowo i niegospodarnie, bardziej dla celów propagandowych niż dla osiągnięcia realnych efektów służących mieszkańcom

Wydatkowanie kwoty 200 tys na Zbiornik Sudety nie pomogło w odzyskaniu gestii nad tym obiektem przez władze miasta, nie przyczyniło się do rozwoju turystyki, która miała być alternatywą dla zlikwidowanego przemysłu bawełnianego. Wysoka kwota zadłużenia spowodowała ze 2013 roku władze miasta musiały wykupić obligacje o wartości 6 mln oraz zapłacić odsetki od tych papierów wartościowych w wysokości 2 079 969 PLN. Sumarycznie jest to kwota porównywalna ze środkami własnymi które miasto przeznaczyło na zadania inwestycyjne. Aby wydatkować te środki własne na inwestycje w 2013 roku należało uzyskać przychody w wysokości 8,558 mln PLN poprzez wyemitowanie m.in. nowych obligacji na 4,6 mln PLN oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek na 1 mln PLN.

Powyższa metoda finansowania zadań inwestycyjnych w Bielawie spowodowała że jej koszty będzie spłacać kolejne pokolenie Bielawian. Nie akceptujemy ponoszenia kosztów na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miasta w tym na wynagrodzenie doradcy Burmistrza Miasta, p. Marka Dyducha, radnego Sejmiku Wojewódzkiego, w wysokości 44 928 PLN, którego obowiązkiem jest służyć lokalnej społeczności w ramach wykonywanego mandatu, za co już pobiera dietę radnego Sejmiku Wojewódzkiego w wysokości 31 160 PLN. Nie akceptujemy także wydatkowania 141 840 PLN na obsługę prasową i Wiadomości Bielawskie mimo zatrudniania rzecznika prasowego oraz redaktora Wiadomości Bielawskich. Wobec powyższego niżej podpisani radni nie zagłosują za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Bielawy za 2013 rok.

Włodarz nie był dłużny, oprócz merytorycznych odpowiedzi pojawiły się polityczne komentarze. Ryszard Dźwiniel nie często odnosi się do tematu zatrudnienia na stanowisku doradcy Marka Dyducha, tym razem ten temat poruszył: – Państwo zarzucacie, że zatrudniłem doradcę, że Pan Dyduch jakieś tam pieniądze z Bielawy bierze. Ja powiem tak: ta inwestycja , że tak to nazwę, gdyby nie pomoc i wsparcie Pana Marka Dyducha to Bielawie wielu zadań nie udało by się zrealizować. W sytuacji kiedy jesteśmy notorycznie prześladowani przez niektórych polityków wyższego i niższego szczebla, ja o tym wiem. Gdyby nie Dyduch ze swoim mandatem to niestety ta Bielawa byłaby gnębiona. Opozycja ma ten problem, że ciągle nie może wbić chorągiewki w Pieszycach i w Bielawie z napisem Platforma. To jest proszę państwa Wasz wybór, ja proponowałem szefom Waszych partii koalicję i w roku 2006 i 2010 żeby wejść do koalicji i pracować na rzecz miasta. Wasz wybór – 8 lat siedzicie w opozycji –  trudno, jeżeli macie takich liderów politycznych i podejmujecie takie wybory to jest obraz taki jaki jest.

Radny Zbigniew Dragan odniósł się do jego wypowiedzi:  – Służebność Radnego Sejmiku Wojewódzkiego to jest służebność, to nie jest zarabianie na tym pieniędzy. Pan mówi, że on jest w koalicji, jest  – za to pobiera dietę. Dojdziemy w ten sposób do zjawisk korupcyjnych. Przedstawiciele służą bezpłatnie, nie są do wynajęcia. Za swoją pracę otrzymują dietę.

DSCF4618

Ryszard Dźwiniel skomentował też oskarżenia dotyczące działań propagandowych, które ma, zdaniem opozycji prowadzić m.in poprzez inwestycje.

Tak jak raczył stwierdzić Pan Pawlaczek w oświadczeniu dwóch klubów, że to wszystko miało charakter propagandowy, ja mogę odbić tę piłeczkę i powiem, że to oświadczenie też ma charakter propagandowy. Bo jeżeli spojrzymy na efekty, które udało się uzyskać w roku 2013 to pewne liczby nie kłamią, jeżeli porównamy nasze dochody zamknęły się na poziomie 97 mln i były o ponad 3,8% większe niż w roku 012 jeżeli wydatki również się zwiększyły o ponad 2% to też o czymś świadczy. Oczywiście ja zawsze twierdzę tak. Każda ekipa, która jest u władzy ma prawo prowadzić pewną politykę inwestycyjną. Jeżeli Państwo twierdzicie, że te inwestycje są nietrafione to niech osoby będące na sali sobie odpowiedzą na ile te inwestycje są nietrafione. My uważamy, że są to dobre inwestycje. Tutaj dziękuję radnym koalicyjnym, którzy darzą nas zaufaniem  – dzięki temu te efekty są. Jeżeli mam wymieniać, drogowe inwestycje: wyremontowaliśmy ulice: Kilińskiego, Pułaskiego, w strefie. Nowe nawierzchnie: Kwiatowa, Hotelowa, 3 Maja. CO prawda nie z naszego budżetu, ale dzięki min doradcy Pana Dyducha  – ulica Żeromskiego, bez wydania ani jednej złotówki. Jest to widoczny efekt. Eko- modernizacja pływalni Aquarius, z tego osiągamy wymierne korzyści. Wymierne  – bo poprawia się jakość wody, oszczędność nośników energii. SP nr 10 – nowa elewacja, nowe oświetlenie wewnątrz – te wszystkie inwestycje przynoszą oszczędności, mniej wydamy na energię elektryczną, mniej wydamy na ogrzewanie. Realizujemy koncepcje ekologicznego miasta.Interaktywne Centrum Poszanowania Energii – wydaliśmy, prawie, że symboliczne kwoty z własnego budżetu resztę pozyskując zewnątrz. Jeżeli coraz więcej chętnych z zewnątrz przyjeżdża i podziwiają te realizacje, to ja się pytam czy to są źle wydane pieniądze?  – burmistrz kolejno wymieniał inwestycje z roku 2013.

DSCF4617

Włodarz skomentował również pozostałe zarzuty: – Historia nas bardzo mocno dotknęła. Ja sobie zadałem taki trud, żeby sprawdzić, a co by było gdyby istniał Bielbaw i Bieltex. Oczywiście mielibyśmy ponad 6,5 mln podatku od nieruchomości z tych dwóch zakładów. No i nie wspomnę jakie mogłyby być dochody z PIT- ów. Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji przed laty, zaczynamy z tych kłopotów wychodzić i myślę, że z całkiem dobrym skutkiem. Rada tego miasta nie ma powodów żeby się wstydzić tego co dzieje się w naszym mieście.

Kolejno tłumaczył pozostałe zarzuty: – Wysokie zadłużenie gminy – jeśli ktoś z Państwa był na ostatnim Forum w Kudowie to wie, jaki jest średni poziom zadłużenia gmin dolnośląskich. Bielawa jest zdecydowanie poniżej tej średniej. Ja nie widzę wielkiego problemu zadłużenia, gdybyśmy się nie zadłużali, to byśmy się nie rozwijali. Jako stały klient banku PKO BP mamy świetne warunki emisji obligacji – tłumaczył dalej.

Burmistrz po udzielonym Absolutorium podziękował za pomoc radnym koalicyjnym i wyraził nadzieję, że współpraca będzie się wciąż układać tak dobrze.

 

 

31 KOMENTARZE

 1. Skoro pan burmistrz i jego dwóch zastępców nie potraficie załatwic inwestycji i wasza prace wykonuje pan Dyduch to trzeba was zwolnic z obowiazków które was przerastaja

 2. Panie Dźwiniel, a nam bielawianom te inwestycje sie nie podobają! Te pieniądze są wyrzucone w błoto

 3. A z tym Dyduchem to przypadkiem nie ma korupcji? Nie jestem prawnikiem ale wydaje mi się jak płaci się samorządowcowi za załatwianie jakieś sprawy to jest chyba korupcja.

 4. Burmistrz chawali się wysokim budżetem, a tak naprawdę to wydatki są zwiększone, bo dostajemy jako gmina bardzo uboga wyrównanie (wyrównawcza subwencja ogólna) w kwocie aż 9,5 mln zł i wzrosło one od ubiegłego roku o 0,5 mln zł. Zatem GMINA BIELAWA UBOŻEJE Z ROKU NA ROK! A ponadto zadłużenie na koniec 2013r. wyniosło aż 43 167 657 PLN.
  A ineestycje są chybione, bo nie dają dodatkowego dochodu gminie ani nowych miejsc pracy!
  Dobrze, że jesienią są wybory i będziemy mogli wybrać na burmistrza kogoś kto zna się na finansach i zarządzaniu.

 5. Rychu – nie strasz, nie strasz bo się ..srasz !!!!
  Chorągiewka z napisem „Porozumienie dla Bielawy” będzie wbita 15 listopada. To już niedługo. Powoli zbieraj manatki!!!

  • A co to takiego to Porozumienie??? Grzebieluch z Domagałą i Skibniewska pod rękę sie prowadzają i co z tego wynika??? Kupa śmiechu i nic więcej

   • Jeśli zlikwidują stanowiska dwóch wiceburmistrzów w wyludniającej się Bielawie to mają mój głos.

    • Chyba żartujesz, nie zlikwidują tych stanowisk bo czym się owo Porozumienie podzieli? Zakładamy się???

 6. To radny Sejmiku p. Dyduch prowadzi prywatną działalność doradczą czy pełni służbę mieszkańcom w swoim okręgu wyborczym?
  Radny Dyduch za pieniądze Bielawy załatwiał środki unijne? Czy to jest etyczne?

 7. Cieszę się, że są jeszcze odważni radni, którzy potrafią się przeciwstawić tej postkomunistycznej, bielawskiej sitwie na czele z byłym I-szym sekretarzem KZ burmistrzem Ryszardem Dźwinielem. Bielawianie, zapamiętajcie nazwiska tych służalczych radnych, by, jeżeli zechcą kandydować w jesiennych wyborach samorządowych, pokazać im, gdzie jest ich miejsce – na śmietniku bielawskiej historii. Niech już więcej nie przynoszą Bielawie wstydu i szkody.

 8. Komentarz R. Dźwiniela jest beznadziejny. Zastęp burmistrzów i doradca M. Dyduch nie wypracowali żadnego produktu, który by się przyczynił do stworzenia nowych miejsc pracy w Bielawie. A już z ekomodernizacją pływalni to walnął głupotę. Co ekomodernizacja ma wspólnego z jakością wody ? Miała ona przynieś oszczędność energii. Chyba nie przyniosła bo dyrektorka OSiR-u coraz częściej wnioskuje o dodatkowe dotacje a poza tym załapała się też na umorzenie podatków w kwocie 137.979 zł i pomoc publiczną.

 9. Ma racje opozycja,jeżeli te miliony nie poprawiły życia przeciętnego młodego mieszkańca Bielawy-ani pracy,ani własnego mieszkania,żadnej na poziomie XXI wieku rozrywki,to w jakim celu i kto skorzystał z tych milionów o których mówi burmistrz.Domniemywam,że skorzystali na tym „przerobie milionów”tylko zamawiający i wykonawcy.
  Panie burmistrzu nie są mi potrzebne żadne art. i inne inkubatory,lesne szkoły,fontanny,centra energii,i inne ecoszifty,chce mieć motywacje do pozostania w tym mieście.Pan swoja kosmiczną oderwaną od rzeczywistych problemów mieszkańców polityką wydawania pieniędzy powoduje ,że jestem już spakowany na wyjazd z Bielawy.Co do doradcy Dyducha,to rzeczywiście typowy przykład korupcji politycznej za pieniądze z naszej miejskiej kasy.

 10. Buta pana burmistrza Dźwiniela mnie przeraża. On zachowuje się tak jakby miał być burmistrzem do końca życia.

 11. To się Ryszardzie zdziwisz. A tak na marginesie tu nie chodzi czyja chorągiewka zostanie w bita ale chodzi o to aby wyrzucić ciebie ryszardzie z ratusza. Przyjdzie inny już nie ważne skąd może nawet być z SLD byle coś zaczął robić

Comments are closed.