Chcą do wojska

Chcą do wojska

5
0
PODZIEL SIĘ

W piątek 11 kwietnia w powiecie dzierżoniowskim zakończyła się kwalifikacja wojskowa. 19-latkowie stawili się do niej chętniej niż zwykle. Częściej pytali też o pracę w służbie wojskowej.

 kwalifikacja

W tym roku kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie rozpoczęła się 17 marca, a zakończyła 11 kwietnia. Obowiązek stawienia się do niej mieli mężczyźni urodzeni w 1995 roku i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku. W sumie wezwanie otrzymało 768 osób.

Frekwencja rocznika podstawowego była najwyższa od kilku lat – wyniosła blisko 90 procent. Natomiast stawiennictwo rocznika starszego kształtowało się na poziomie 12 procent i było podobne jak w latach ubiegłych.

Młodzież ma dobrą kondycję zdrowotną. 93 procent osób przebadanych przez Powiatową Komisję Lekarską otrzymało kategorię A świadczącą o pełnej zdolności do sprawowania służby. 7 procent badanych otrzymało kategorię D lub E, która jest oznaką niezdolności do służby wojskowej.

Podczas kwalifikacji każdy otrzymał książeczkę wojskową i został z mocy prawa przeniesiony do rezerwy. Niezależnie od tego przedstawiciel Wojskowej Komisji Uzupełnień informował o różnych formach służby wojskowej. W tym roku zainteresowanie nimi było bardzo duże.

– Dawna niechęć do służby wojskowej minęła. Dziś młodym ludziom zależy, by zdobyć jak najwyższą kategorię zdrowia, bo może być ona obietnicą dobrej pracy w przyszłości – mówi starosta Janusz Guzdek.

Kwalifikacja w powiecie dzierżoniowskim przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Jej organizacją zajmowało się Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z poszczególnymi gminami oraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku.

Starostwo Powiatowe

BRAK KOMENTARZY