Budżet na 2017 rok został przyjęty

Budżet na 2017 rok został przyjęty

1
UDOSTĘPNIJ

28 grudnia Rada Miejska Bielawy podczas 30 w tej kadencji i zarazem ostatniej w 2016 roku sesji, przyjęła budżet gminy na kolejny rok. Nowy plan finansowy miasta jest mocno inwestycyjny i ukierunkowany na rozwój Bielawy. W ramach budżetu przygotowanego przez burmistrza zaplanowano realizację kilku istotnych inwestycji. Na wykonanie części z nich Bielawa będzie ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wśród zadań na 2017 rok znajduje się między innymi:
– modernizacja targowiska miejskiego (ubieganie się o środki zewnętrzne),
– kontynuacja przebudowy ulic: Przodowników Pracy, Nowotki i Wysokiej
– wraz z budową ronda (ubieganie się o środki zewnętrzne),
– szeroko pojęta rewitalizacja miasta, przede wszystkim w postaci: modernizacji gminnych budynków mieszkalnych, dróg, otoczenia jeziora bielawskiego oraz uatrakcyjnienia zieleni w Parku Miejskim (ubieganie się o środki zewnętrzne),
– budowa brodzika dla dzieci na terenie basenu odkrytego,
– budowa toru do wakeboardu i nart wodnych na jeziorze bielawskim,
– przebudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Hempla wraz z wykonaniem miejsc postojowych,
– modernizacja fontanny na placu Wolności wraz z wymianą sieci doprowadzającej wodę do fontanny,
– kontynuacja zagospodarowania wyspy i korony jeziora bielawskiego,
– zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Bielawa (ubieganie się o środki zewnętrzne),
– termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (ubieganie się o środki zewnętrzne).

Na wszystkie zadania inwestycyjne miasto planuje przeznaczyć w 2017 roku 15.232.344 zł.

Oprócz inwestycji Bielawa przeznaczy pieniądze na szereg innych zadań, w tym najwięcej na: oświatę i wychowanie, transport, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz pomoc społeczną. Nie zabraknie pieniędzy również na kulturę i sport. Dochody Bielawy w kolejnych dwunastu miesiącach mają sięgnąć 115.654.731 zł, a wydatki 123.679.571 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z emisji obligacji.

Różnica między dochodami a wydatkami wynika z faktu, że według obecnie obowiązujących przepisów, miasto musi mieć zapewnione pokrycie kosztów inwestycji, na które ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Wcześniej wystarczyło posiadać środki jedynie na wkład własny, teraz każda gmina musi mieć w planie finansowym zabezpieczone 100% wartości danej inwestycji. Oczywiście po otrzymaniu dotacji z funduszy unijnych, zdecydowana większość pieniędzy zapisana na ten cel w budżecie miasta, powróci do gminy.

Na chwilę obecną Bielawa posiada 7 złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursów.

Należy zauważyć, że w nowym budżecie ujęta została kwota w wysokości 150 tysięcy złotych na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa. Jest ona prawie o połowę wyższa od kwoty przeznaczanej na ten cel w poprzednich dwóch latach.

źródło: UM Bielawa

 

UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

Comments are closed.