Bielawska gra terenowa „Poszukiwacze Złotego Pazura”

Bielawska gra terenowa „Poszukiwacze Złotego Pazura”

9
0
PODZIEL SIĘ

Dawno temu, kiedy krasnoludki mieszkały jeszcze na swojej górze nieopodal Bielawy, miało miejsce dziwne zdarzenie.

Złoty 2014

W noc świętojańską, kiedy zakwita kwiat paproci, jedna z sów podczas nocnych łowów zauważyła dziwne światło. Podleciała bliżej i kiedy zniżyła lot, potężny blask oślepił ją tak mocno, że straciła równowagę i spadła wprost w jądro światła. Oślepiona, resztkami sił, machnęła skrzydłami i wzleciała w górę, jednak jedną nogą lekko o coś uderzyła. Kiedy odleciała w głąb lasu i przysiadła na drzewie ujrzała, że jeden z jej pazurów błyszczy „żywym” złotem.

Jak się okazało, oślepił ją kwiat paproci, a kiedy, ratując się przed upadkiem, jednym z pazurów zawadziła o niego, pazur ten zamienił się w złoto. Od tej pory kiedy ktoś nocą ujrzał w lesie błysk między drzewami, wiedział, że była to właśnie sowa ze złotym pazurem błyszczącym w promieniach księżyca.

 Dowiedziały się o tym krasnoludki i tę właśnie sowę objęły szczególną ochroną. Wiele razy, kiedy ludzie postanowili ją upolować, siadały ze świecidełkami na drzewach i błyskając, sprowadzały łowców na manowce. Kiedy po wielu latach sowa odeszła do krainy „wiecznych lotów”, krasnoludki postawiły pochować ją w małej kamiennej grocie. Podczas obrządku złoty pazur odpadł, co krasnoludki odczytały jako znak nadchodzących zmian. I tak się stało. Ludzie coraz częściej przychodzili na Górę Krasnoludków, wycinali drzewa i wydobywali kamień, a wokół góry pojawiły się kominy fabryk i zanieczyszczały środowisko. Krasnoludki zabrały wtedy cały swój dobytek i odeszły na Ślężę, znajdując tam nowy dom. Podczas pakowania dobytku zgubiły jednak szkatułkę, gdzie był schowany sowi złoty pazur, który obrósł legendą. Do dzisiaj krąży wśród nich przepowiednia, że gdy złoty pazur zostanie odnaleziony, to na Górze Krasnoludków znów zatriumfuje natura, a one same wrócą na tę górę.

Regulamin

W grze uczestniczą drużyny składające się z 3 osób mieszkających w Bielawie, powiecie dzierżoniowskim lub województwie dolnośląskim ( mogą to być mieszkańcy różnych miejscowości ). Warunkiem uczestnictwa jest obecność w drużynie przynajmniej jednej osoby pełnoletniej, która będzie kapitanem i weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo drużyny podczas gry.

Uczestnicy muszą mieć ubranie dostosowane do pogody, buty sportowe, a także ubezpieczenie NW, gdyż startują na własną odpowiedzialność. Drużyna powinna posiadać przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy ( tylko do sytuacji alarmowych ).

Gra polega na jak najszybszym odgadnięciu „haseł kierunkowych”, wykonaniu zadań w wytypowanych miejscach, odnalezieniu i rozwiązaniu hasła głównego oraz otwarciu szkatułki ze „złotym pazurem” sowy.

UWAGA!!

DLA ZDOBYCIA DODATKOWYCH INFORMACJI W TRAKCIE GRY WOLNO KORZYSTAĆ KSIĄŻEK ALE NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MAP I PLANÓW MIASTA POZA TYMI< KTÓRE SA USYTUOWANE W MIEŚCIE ( DODATKOWE INFORMACJE, POMOCNE W ODNALEZIENIU WYTYPOWANEGO MIEJSCA, UCZESTNICY GRY MOGĄ UZYSKIWAĆ OD PRZECHODNIÓW ). NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z ŻADNYCH POMOCY W PRZYPADKU ODGADYWANIA HASŁA GŁÓWNEGO.

„Hasła kierunkowe”

„Hasło kierunkowe” to informacja o dalszym kierunku drogi.

„Hasła kierunkowe” nie są jednoznaczne i do uczestników należy odgadnięcie ich znaczeń oraz ustalenie kierunku marszu. Informacja o haśle kierunkowym jest jedna i nie ma do niej podpowiedzi.

„Wytypowane miejsca”

Są to miejsca określone w „hasłach kierunkowych”. Czas dojścia do nich jest nieograniczony. Informacje o „wytypowanych miejscach” są identyczne dla każdej drużyny i zawarte w osobnych kopertach. Do „wytypowanego miejsca” należy przybyć pieszo lub wykorzystując autobusy, tylko, komunikacji miejskiej. Wszelkie opłaty za korzystanie ze środków lokomocji ponoszą drużyny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z korzystaniem ze środków lokomocji. Nie wolno używać jakichkolwiek prywatnych środków lokomocji jedno- czy dwuśladowych, napędzanych silnikiem lub siłą mięśni oraz pojazdów służbowych, czy pojazdów prywatnego transportu.

Zadania

W „wytypowanych miejscach” cała drużyna lub jej członkowie muszą wykonać zadania określone przez organizatora. Treści zadań nie zawsze nawiązują do charakteru „wytypowanego miejsca”. Zadania należy wykonywać zgodnie z instrukcjami osoby, która z ramienia organizatora jest odpowiedzialna za przeprowadzenie zadania w tym punkcie. Po prawidłowym wykonaniu zadania drużyna otrzymuje kolejne „hasło kierunkowe” i kolejną wskazówkę konieczną do rozwiązania „hasła głównego”.

UWAGA !! Drużyna lub wytypowani zawodnicy mogą rozpocząć wykonywanie zadania tylko wtedy, gdy w „wytypowanym miejscu” znajduje się 100% składu

drużyny.

„Hasło główne”

Aby rozwiązać „hasło główne”, należy zebrać wszystkie wskazówki otrzymane po wykonaniu zadań we wszystkich „wytypowanych miejscach”. Jeśli drużyna nie ma kompletu wskazówek, nie może przystąpić do rozwiązywania „hasła głównego”.

O ilości „wytypowanych miejsc” i wskazówek organizator informuje drużyny przed rozpoczęciem gry. Jeśli na miejscu, gdzie znajduje się szkatułka ze „złotym pazurem”, zjawi się kilka drużyn, pierwszeństwo odgadnięcia „hasła głównego” i otwarcia szkatułki przysługuje tej drużynie, z której min. dwóch członków przybyło na to miejsce najszybciej. Jeśli w ciągu 1 minuty drużyna nie odgadnie „hasła

głównego” i nie otworzy szkatułki, może próbować po raz drugi po upływie 5 minut,. Jeśli znajdzie rozwiązanie w czasie krótszym, a na „mecie” nie będzie innej drużyny, może podać „hasło” szybciej. Ale jeśli na miejscu jest już kolejna drużyna, przejmuje ona prawo do odgadnięcia „hasła” ( obowiązuje kolejność przybywania drużyn na „metę”), to drużyna naradzająca się uzyska prawo podania „hasła” po upływie 5 minut. Jeśli na mecie naradza się kilka drużyn, wygrywa ta,która pierwsza odgadnie „hasło” i otworzy szkatułkę.

Zwycięzca

Wygrywa ta drużyna, która najszybciej pokona całą trasę, odgadnie hasło i otworzy szkatułkę ze „Złotym Pazurem Sowy”.

Termin

Gra zostanie rozegrana w niedzielę 15 czerwca 2014 r. Miejsce startu – zbocze

Góry Parkowej od strony ul. Sikorskiego. Rozpoczęcie gry godz. 9.00. Na miejsce zbiórki należy przybyć przynajmniej 20 minut przed startem.

Zgłoszenia przyjmuje organizator telefonicznie 74 83 35 333, e-majlowo

mokisbielawa@wp.pl lub osobiście w siedzibie MOKiS ul. Piastowska 19a.

Nagrody

Drużyna zwycięska otrzyma statuetkę „Złotego pazura” i nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł – fundator MOKiS Bielawa

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę w kwocie 300 zł – fundator BARL

Bielawa

Zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają nagrodę w kwocie 150 zł – fundator BARL

Bielawa

Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy udziału w grze i upominki.

Informacji udziela animator kultury Jarosław Florczak

tel. 074 83 35 333

BRAK KOMENTARZY