BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

8
0
PODZIEL SIĘ

nnnZapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL START/CORE dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

• Są w wieku od 25 do 64 lat oraz

• Uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC oraz

• Nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych) oraz

• Są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi (jako nie samozatrudnieni) z wykształceniem co najwyżej średnim

• Chcą podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Oferujemy:

– Bezpłatne szkolenie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start 56h /Core 120h

– Bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start/Core,

– Materiały dydaktyczne,

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Start/Core,

– Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

– Wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w 15 osobowych grupach.

Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszam do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.

Osoby chętne proszę o kontakt z osobą rekrutującą:

Wiesław Ciećwierz – tel. 661 293 316

e-mail: wieslaw.ciecwierz@lagiewniki.pl

BRAK KOMENTARZY