Bezpłatne szkolenia z angielskiego

Bezpłatne szkolenia z angielskiego

12
0
PODZIEL SIĘ

angielski

Chcesz się uczyć języka angielskiego za darmo? Możesz, jeśli masz wykształcenie nie wyższe, niż średnie i od 18 do 64 lat lub pozostajesz bez zatrudnienia przez pół roku przed przystąpieniem do projektu. Zajęcia będą się odbywały w Dzierżoniowie, więc nie musisz nigdzie dojeżdżać.

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Otwarta Europa”. Realizacja projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wrocławiu.

Celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 240 Dolnoślązaków.

Szkolenie obejmuje 120 godz. bezpłatnych zajęć z języka angielskiego w 12-osobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Każdy z uczestników dodatkowo otrzyma dostęp do platformy e- learningowej i podręczniki.

Szkolenie zakończy się obowiązkowym zewnętrznym egzaminem diagnostycznym TOEIC (jest to egzamin punktowy określający poziom wiedzy zdającego). Szczegóły o egzaminie znajdziesz tutaj

W przypadku przekroczenia limitu nieusprawiedliwionych nieobecności 20%, nieprzystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC, naruszenia innych istotnych zapisów umowy, nieuzasadnionej rezygnacji, podania danych w karcie zgłoszeniowej niezgodnych z prawdą uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie tj. kwoty 1862,25 PLN, a także do zwrotu kosztów otrzymanych materiałów szkoleniowych lub do zwrotu samych materiałów szkoleniowych po pisemnym wezwaniu do zapłaty kosztów.

Szczegóły na temat projektu znajdziesz  w Biurze Projektu „Otwarta Europa”: Studio Języka Angielskiego 5 o,clock, ul. Świdnicka 24 w Dzierżoniowie oraz pod numerem tel. 502 290 784.

BRAK KOMENTARZY