Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców

8
0
PODZIEL SIĘ

herb_ugZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dzierżoniów do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu.

Uczestnicy poznają m.in. podstawy obsługi komputera, dowiedzą się, jak działa system operacyjny, nauczą się tworzenia tekstów i arkuszy kalkulacyjnych. Poznają również zasady korzystania z przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej.

Kursy przeznaczone są dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

• są w wieku od 25 do 64 lat

• uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego

• nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dotyczy to projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych)

• są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi (nie dotyczy osób samozatrudnionych) z wykształceniem co najwyżej średnim

• chcą podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Organizator oferuje:

• bezpłatne szkolenie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start 56 godzin / ECDL Core 120 godzin,

• bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start/Core,

• materiały dydaktyczne,

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Start/Core,

• Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,

• wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w 15-osobowych grupach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Dolnośląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Arbitrażu, nr tel: (71) 70-70-454, e-mail: biuro@karieranastarcie.pl. Wszelkich informacji udzielą także: sołtys sołectwa zamieszkiwanego przez kandydata oraz Referat Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok. nr 201, nr tel. 74 832 56 82).

 Gmina Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY