BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W 2014 ROKU

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W 2014 ROKU

43
0
PODZIEL SIĘ

W 2013 r. (wg wstępnych danych) odnotowano 9 474 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęły 1136 osoby, a 8 790 zostało rannych. Blisko 34% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków to piesi. Oznacza to, że polskie drogi są dla pieszych bardzo niebezpieczne.

W 2013 roku w Polsce doszło do 35 814 wypadków drogowych, w których 3 352 osób zginęło, a 44 020 zostało rannych (dane wstępne).

Grupą szczególnie zagrożoną wypadkami drogowymi są piesi. W 2013 r. (wg wstępnych danych) odnotowano:

 9 474 wypadków z udziałem pieszych – tj. mniej o 835 (-8,1%) w porównaniu z 2012 rokiem, 1136 zabitych pieszych – mniej o 31 (-2,7%) 8 790 rannych – mniej o 1 155 (-11,6%)

Blisko 34% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków to piesi. Oznacza to, że polskie drogi są dla pieszych bardzo niebezpieczne.

33-481_g

33-482_g

Zapewne sytuacja nie byłaby aż tak tragiczna gdyby zarówno piesi jak i kierujący przestrzegali zasad i przepisów ruchu drogowego. Niestety w tym właśnie kłopot, że kierowcy lubią wykorzystywać możliwości swoich samochodów i niemal nagminnie przekraczają dozwolone prędkości zaś piesi często chodzą jezdnią, czy też przekraczają ją, w sposób dogodny dla siebie, a nie jak nakazują to przepisy.

Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji stąd też przyjęto nazywać pieszych niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

W czasie złej widoczności pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie – zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupu z elementami odblaskowymi i.in. zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Najważniejsze przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

 Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

 Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

 Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

 Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

 W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

 Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

33-483_g

KWP

BRAK KOMENTARZY