Będą nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Będą nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

33
0
PODZIEL SIĘ

Od 1 lipca br. karty parkingowe będą wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotychczasowe dokumenty wydane przez Starostę stracą ważność 30 listopada br.

1 lipca br. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych. Zgodnie z nimi wszystkie obecnie funkcjonujące karty zachowają ważność do 30 listopada 2014 r. i do tego dnia należy je wymienić na nowe.

 kartaDDZ

                                       Fot. Starostwo Powiatowe

                                       Takie karty po 30 listopada 2014 r. będą nieważne

Co istotne, zmieni się podmiot wydający kartę. Po nowy dokument należy się zgłosić już nie do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, a do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który mieści się przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie.

Zmieniona ustawa „Prawo o ruchu drogowym” zawęża grupę osób, które będą mogły korzystać z kart uprawniających do parkowania na tzw. kopertach. Nowe karty nie będą już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także nie wszystkim z wyższymi stopniami.

 karty_parkingowe_piastowska

                                            Fot. Starostwo Powiatowe

Po nowy dokument należy się zgłosić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który mieści się przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie

Zgodnie z nowymi regulacjami, kartę parkingową będą mogły otrzymać tylko osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością.

We wszystkich przypadkach uprawnieni będą tylko ci, którzy mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym kartę parkingową otrzymać będą mogły jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową (symbol 05-R), neurologiczną (10-N) lub narządu wzroku (04-O).

Karta nie będzie już wydawana bezterminowo, jak to jest obecnie, tylko na czas określony, tj. na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat.

Karta przysługiwać też będzie placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Karta dla placówek będzie wydawana na okres 3 lat.

Poza tym ustawa wprowadza – obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego, która wynosi 500 zł mandatu i 5 punktów karnych – dodatkową, odrębną karę w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (np. używają karty na osobę zmarłą).

Szczegółowe informacje w sprawie nowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, pok. 403 lub 404 oraz pod numerem tel. 74 832 32 30.

 miejsca_parkingowe

                                                                                 Fot. Starostwo Powiatowe

Po wprowadzeniu zmian niepełnosprawni szybciej znajdą miejsca na „kopertach”

BRAK KOMENTARZY