Będą jak nowe

Będą jak nowe

9
0
PODZIEL SIĘ
Obiekt do remontu

Do 30 września ma potrwać remont wiaduktów w Piławie Górnej. Obydwa obiekty będą naprawione i zabezpieczone przed korozją.

Gmina Piława Górna jest właścicielem dwóch wiaduktów na jednotorowej linii kolejowej Katowice – Legnica. Urząd miejski musiał więc zadbać o stan techniczny obiektów. Ocenę sporządziło Biuro Projektowo – Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „Sigma” i obydwa wiadukty zakwalifikowało do naprawy.

Droga prowadząca przez wiadukt była wykorzystywana sporadycznie, głównie przez pieszych i do transportu rolnego. Jezdnia miała nawierzchnię gruntową, co najprawdopodobniej spowodowało zawilgocenie i korozję betonu pod spodem. Ząbkowicka firma Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych przed dwoma laty podjęła się naprawy wiaduktu. Prace polegały między innymi na rozebraniu i skuciu skorodowanych betonowych części, wykonaniu izolacji drogi i podbudowy z tłucznia oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, zbrojenia i wzmocnienia konstrukcji obiektu.

20140728_2
Wiadukt naprawiony i zabezpieczony w 2012 roku

 

W tym roku na mocy postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTAR” ze Stargardu Szczecińskiego dokończy prace na wiadukcie zabezpieczonym przed dwoma laty i wyremontuje drugi obiekt. Obydwa mają podobną konstrukcję ramową. Podobny jest więc zakres robót. Firma 13 czerwca podpisała umowę z Gminą Piława Górna. Otrzyma 221 377,86 zł wynagrodzenia.

 

Obiekt do remontu
Obiekt do remontu

Naprawa nie należy do łatwych. Wymagała wielu pozwoleń, a od wykonawcy odpowiednich kwalifikacji. Dodatkowym utrudnieniem są specjalne wymogi co do sposobu realizacji zadania. Pracownicy firmy muszą demontować rusztowania przed przejazdem pociągu. Przebieg remontu nadzoruje kolej, która wyznacza terminy, w jakich można prowadzić prace na torowisku. Czasu jest niewiele, bo zadanie ma być ukończone do 30 września tego roku.

UM Piława Górna

 

 

BRAK KOMENTARZY