Awanse zawodowe nauczycieli

Awanse zawodowe nauczycieli

22
0
PODZIEL SIĘ

mianowani10

W trakcie wakacji jedenastu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski uzyskało awans na nauczyciela mianowanego. 28 sierpnia starosta pogratulował im podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Status nauczyciela mianowanego otrzymali: Oliwia Mróz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Agnieszka Pytel-Płachciak i Magdalena Minkina z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, ks. Paweł Antosiak i Ewa Zygmunt z Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, Dorota Reguła i Barbara Kiesewetter z Zespołu Szkół w Pieszycach, Alicja Borkowska i Magdalena Fijakze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej oraz Lidia Siodlaczek i Grażyna Wojtala-Karecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

mianowani11

Podczas uroczystego spotkania w sali narad Zarządu Powiatu nauczyciele złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Wcześniej jednak nauczyciele musieli odbyć staż trwający 2 lata i 9 miesięcy i zdać egzamin przed komisją składającą się z wizytatora kuratorium oświaty, przedstawiciela Starostwa, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów przedmiotowych.

Egzaminy w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyły się w dniach 30 czerwca, 1 lipca i 22 sierpnia. Zdali je wszyscy nauczyciele.

Powiat dzierżoniowski

BRAK KOMENTARZY