Awans Instruktorów Hufca Łagiewniki

Awans Instruktorów Hufca Łagiewniki

27
1
PODZIEL SIĘ

EŁ 14.11 ZHP Awans_Instruktorow_Hufca_Lagiewnik9

W sobotę 19 października 2014 r. obradował Zjazd Dolnośląskich Harcerzy. Podczas Zjazdu Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pani Barbara Zdrojewska w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego odznaczyła Komendanta Hufca ZHP Łagiewniki druha harcmistrza Ryszarda Gacka Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Taki sam medal otrzymali instruktorzy naszego hufca druh hm Adam Gacek i druhna hm Joanna Skupińska.

EŁ 14.11 ZHP Awans_Instruktorow_Hufca_Lagiewnik0

Zjazd odbył się w celu wyboru nowego Zarządu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Komendantem Chorągwi został druh hm Zbigniew Skupiński a członkiem druh hm Adam Gacek dwóch instruktorów z naszego hufca. W skład Komisji Rewizyjnej weszła nasza instruktorka druhna phm Grażyna Opulska a wice przewodniczącym Chorągwianego Sądu został druh hm Ryszard Gacek.

EŁ 14.11 ZHP Awans_Instruktorow_Hufca_Lagiewnik_Dyplom

1 KOMENTARZ

Comments are closed.