Autobus na sprzedaż

Autobus na sprzedaż

14
0
PODZIEL SIĘ

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza negocjacje na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090herb gminy

Przedmiotem negocjacji jest:

1. Autobus marki JELCZ L090

2. Nr rejestracyjny DDZ A406

3. Rok produkcji 2000, pierwsza rejestracja 31.05.2000r,

4. Stan licznika – 608940 km

5. Ilość miejsc siedzących – 44

6. Pojazd jest sprawny technicznie

Cena do negocjacji autobusu wynosi 18000 zł, negocjacje odbędą się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 (pokój nr 216) w dniu24.04.2014r. o godzinie 10:00.

Warunki negocjacji

1. Warunkiem dopuszczenia do negocjacji jest złożenie oferty pisemnej do dnia 23.04.2014r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy z napisem „Oferta na autobus”

2. Oferta powinna zawierać:

o imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę w przypadku osób prawnych lub innego podmiotu.

o datę sporządzenia oferty i proponowana cenę

o oświadczenie kupującego, że zapoznał się z warunkami negocjacji i ze stanem technicznym autobusu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Pojazd można oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70.

Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 202, pod nr tel. 74 832-56-81 lub 832-56-85.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów od dnia 09.04.2014r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl.

Zastrzega się możliwość unieważnienia negocjacji z powodu ważnych przyczyn.

BRAK KOMENTARZY