Audyt w Urzędzie Miasta

Audyt w Urzędzie Miasta

9
0
PODZIEL SIĘ

Urząd Miasta w Dzierżoniowie przechodzi audyt zintegrowanego systemu zarządzania. Przez sześć dni audytorzy będą sprawdzać, czy dzierżoniowski magistrat trzyma wysoki osiągnięty poziom i zasługuje na odnowienie funkcjonujących od lat norm jakości.

 audyt_pcbc_10.06.2014

W ubiegłym roku urząd pomyślnie przeszedł audyt energetyczny, w poprzednich latach przedstawiciele Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzali audyty nadzoru systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

– Tym razem audytorzy poddadzą ocenie m.in. zarządzanie kluczowymi wynikami, zarządzanie kryzysowe, operacyjne, badanie satysfakcji stron zainteresowanych, zarządzanie zmianą, system zarządzania środowiskowego, zarządzanie nieruchomościami, zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury komunalnej, zarządzanie finansami, tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, zarządzanie zasobami ludzkimi, system bhp i działania promocyjne – mówi sekretarz miasta Anna Grochowina.

Audytorzy sprawdzają nie tylko przestrzeganie wymagań normy, ale także weryfikują skuteczność wdrażanych działań doskonalących. Dla audytorów – Jolanty Orlikowskiej i Jerzego Zgierskiego-Strumiłło – UM w Dzierżoniowie jest już dobrze znany, bo wcześniej nie raz w nim gościli.

Dzierżoniów jako pierwszy samorząd lokalny w kraju uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością. Od tamtej pory systematycznie podnosi jakość usług i pracy.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY