Aktywny samorząd

Aktywny samorząd

9
0
PODZIEL SIĘ

aktywny_samOsoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową na likwidację barier w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Wsparcie zostanie udzielone w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1.

W programie finansowanym przez PFRON w Module I można otrzymać dofinansowanie do zakupu oraz utrzymania sprawności technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Natomiast w Module II udzielana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie jest wysokie, bo wynosi od 70 do 90% poniesionych kosztów.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym jednak nie później niż:

– do 30 sierpnia – w przypadku Modułu I,

– do 30 września – w przypadku Modułu II.

Wszelkie informacje nt. programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1, tel. 74 833 98 95.

 Powiat dzierżoniowski

BRAK KOMENTARZY