Strona główna Dzierżoniów 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15....

30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – uroczystości 07.10.2018.

55
0
UDOSTĘPNIJ

30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – uroczystości 07.10.2018.

„Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»” Łk 1, 38
Wielko
ść Maryi polega na tym, że zaufała Bogu i pozwoliła zdziałać w sobie wielkie rzeczy. Pozwoliła, aby za jej pośrednictwem objawił swoją obecność wobec wszystkich ludzi. Tego też Bóg oczekuje od każdego z nas. Czy Ty potrafisz zaufać Bogu i pozwalasz Mu działać w twoim życiu?

Przypadające, 7 października, wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej to dzień szczególny w powszechnym i polskim kalendarzu maryjnym. Październikowe nabożeństwo różańcowe odbywa się w wszystkich parafiach w Polsce. W naszej parafii to imieniny parafii, to uroczysta msza św., to odpust czyli święto każdego parafianina. Ksiądz proboszcz Zygmunt Kokoszka przywitał zgromadzonych duchownych na czele z Jego Ekscelencją Biskupem Świdnickim Ignacym Decem, Kanclerzem Kurii ks. dr Stanisławem Chomiakiem oraz dziekanem dekanatu Piława Gr. ks. prał. Zbigniewem Wolaninem. Powitał proboszczów parafii Dekanatu Dzierżoniów, aktualnych i byłych wikariuszy parafii, członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i grup modlitewnych. W uroczystości uczestniczyli członkowie Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego oraz licznie zgromadzeni parafianie.
„Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»” Łk 1, 38. Tymi słowami rozpoczął homilię Biskup Świdnicki Ignacy Dec, który przewodniczył mszy koncelebrowanej z okazji wspomnienia Matki Boskiej Różańcowej patronki naszej parafii, 30. rocznicy erygowania parafii oraz 15. rocznicy powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Mówi
ł, że w dziejach świata były cztery najważniejsze osoby: Ewa pramatka wszystkich ludzi, która dała się uwieść szatanowi zrywając w ten sposób więź z Panem Bogiem i Maryja, która pokornie przyjęła przesłanie Pana Boga, urodziła Jego Syna, naszego Zbawiciela i przekazała nam modlitwężańcową. Adam praojciec wszystkich ludzi, który uległ namowom Ewy, co skutkowało wypędzeniem z Raju oraz Jezus, Syn Boga, który oddał życie za nasze zbawienie. Każda z nich niesie nam swoje przesłanie – czy ty potrafisz je odczytać i stosować w swoim życiu – pytał biskup. Wyjaśniał, że modlitwa różańcowa jak żadna inna obejmując cały świat katolicki wskazuje, że Maryja to Mater omnium, udzielająca się wszystkim we wszystkich potrzebach jako Pośredniczka prowadząca do Chrystusa. Różaniec stał się modlitwą powszechną, najdobitniejszym wyrazem czci i kultu maryjnego. Przypomniał o wielkim sukcesie modlitewnym ubiegłorocznegożańca Do Granic. Różaniec jest najintensywniejszą formą pobożności maryjnej, a także najbardziej uniwersalnym sposobem modlitwy w katolicyzmie. W istocie jest on jednak modlitwą chrystocentryczną. Maryja powinna być czczona jako Pośredniczka, która włącza wiernych w misterium życia Chrystusa – dodał.
Uroczysto
ść zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, dziesiątkążańca oraz pieśnią:
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otacza
ł blaskiem potęgi i chwały,
Co
ś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszcz
ęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe o
łtarze zanosim błaganie:
Ojczyzn
ę wolną pobłogosław, Panie! […]

Kazimierz M. Janeczko