Strona główna Gmina Dzierżoniów Powiat Dzierżoniowski: Ruszają konsultacje społeczne

Powiat Dzierżoniowski: Ruszają konsultacje społeczne

224
0
UDOSTĘPNIJ

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Konsultacje społeczne potrwają do 21 września br.

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest co roku. Reguluje on tę współpracę, określając jej zakres i formy. Dzięki konsultacjom program jest dostosowany do oczekiwań trzeciego sektora i pozwala na lepszą współpracę.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pomocą formularza konsultacji do 21 września br. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście,za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksu.

Bliższe informacje o konsultacjach społecznych można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 (pokój 317), tel. 74 832 52 28, 74 832 52 29, faks 74 832 18 60, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Projekt programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz Formularz konsultacji

http://www.pow.dzierzoniow.pl/ruszaja-konsultacje-spoleczne-2.html