Strona główna Edukacja Dobry Start w gminie Dzierżoniów

Dobry Start w gminie Dzierżoniów

134
0
UDOSTĘPNIJ

 

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie wypłacane na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego, dla dzieci – do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 24 roku życia.

Wniosek o wypłatę środków może złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski można składać w formie elektronicznej (poprzez bankowość elektroniczną oraz przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl) – od 1 lipca 2018 r. oraz w formie tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Zachęcamy do korzystania z formy elektronicznej – pozwoli to uniknąć kolejek i przyspieszy obsługę.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne (tzw. zerówka).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mrpips.gov.pl/DobryStart