Strona główna Alarmowy Policja apeluje w związku z kontrolami autokarów.

Policja apeluje w związku z kontrolami autokarów.

328
0
UDOSTĘPNIJ

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg jest jednym z priorytetów dzierżoniowskiej drogówki. W trosce o komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz dla zapewnienia właściwej realizacji czynności kontrolnych policja apeluje do organizatorów wycieczek i przewoźników o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia kontroli.

W związku okresem wakacyjnym, a tym samym wzmożonym ruchem autobusów przewożących osoby na wypoczynek letni, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, celem zapewnienia bezpieczeństwa podróży, w tym zorganizowanych grup dzieci i młodzieży prowadzą kontrole tych środków transportu zarówno wyrywkowo w trakcie pełnienia codziennej służby, jak i na prośbę osób uczestniczących w wyjazdach. W trosce o komfort, bezpieczeństwo podróżnych oraz dla zapewnienia właściwej realizacji czynności kontrolnych autokarów udających się na zorganizowane wyjazdy, zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o takie kontrole za pośrednictwem sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 57, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komendant@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl
z minimalnie 7-dniowym wyprzedzeniem.

            Przeprowadzenie kontroli środka transportu, jakim jest autokar wykonujący przewóz drogowy osób zgodnie z aktualnym stanem prawnym wymaga wykonania szeregu czasochłonnych czynności, w tym sporządzenia stosownej dokumentacji.

            Mając powyższe na względzie, celem uniknięcia sytuacji długiego oczekiwania na patrol mogący wykonać czynności kontrolne, konieczne jest zachowanie w/w procedury zgłoszenia dla zapewnienia  właściwego planowania takich kontroli. Jednocześnie prosimy przy zgłoszeniach godziny kontroli uwzględnić niezbędny czas na czynności kontrolne /  ok. 30 min. /.

Wszystkim żyzczmy bezpiecznej podróży.