Strona główna Dzierżoniów Szanuję… i przemocy nie stosuję!

Szanuję… i przemocy nie stosuję!

149
0
UDOSTĘPNIJ

Tegoroczna, IX edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach, organizowanego
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie została poszerzona
o problematykę przemocy i rozgrywała się pod hasłem „Szanuję… i przemocy nie stosuję!”. Impreza co roku jest skierowana do uczniów szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego,
a równolegle do niej rozgrywa się Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce uzależnień, dedykowany uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum.

Oba konkursy stanowią odpowiedź na niemal codziennie dopływające informacje
o dramatycznych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych, niepokojącą popularność niektórych środków odurzających oraz przemoc – niekiedy współwystępującą z uzależnieniami. Zamysłem organizatorów było to, by młodzież podczas przygotowań nabyła wiedzę nie tylko
o skutkach uzależnień, ale i wzbogaciła się o umiejętność odpowiedniego reagowania na zjawisko przemocy. Uczestnicy prezentowali nabyte wiadomości przed jury w składzie:

Pani Elżbieta Bancerz – Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie

Pani Beata Jagieła-Pastuszka – Urząd Miasta w Bielawie, inspektor Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie

Pani Barbara Gaweł – Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie

Pani Maria Małecka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie

Zarówno konkurs wiedzy, jak i konkurs plastyczny cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół powiatu dzierżoniowskiego. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą, zaangażowaniem, talentami artystycznymi, a także inwencją twórczą. Największy aplauz wzbudziły niesamowite
i bardzo refleksyjne scenki profilaktyczne, na które jury i organizatorzy zawsze czekają
z niecierpliwością. Stanowią one III etap konkursu, a są poprzedzone testem wiedzy oraz pytaniami do drużyn.

Po trzech etapach zmagań komisja konkursowa, na podstawie przyznanej punktacji, wyłoniła laureatów:

I miejsce: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – drużyna
w składzie: Karol Krajewski, Kamil Olejko, Mateusz Renc

II miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – drużyna w składzie: Julia Kukułka, Maja Plak, Wiktoria Sikora

III miejsce: Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – reprezentowany przez uczennice: Eliza Horodyska, Karolina Patro, Agnieszka Piątek

Ze względu na prawdziwy aktorski kunszt młodzieży, w III etapie przyznano nagrodę specjalną dla najlepszego aktora podczas prezentowanych scenek. Wyróżnienie to powędrowało do Julii Kukułki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Natomiast laureatami konkursu plastycznego zostali:

I miejsce: Aleksandra Sajdak – Gimnazjum Gminne im. księdza Jana Melca w Dzierżoniowie

II miejsce: Julia Skorupa – Gimnazjum Gminne im. księdza Jana Melca  w Dzierżoniowie

III miejsce: Dawid Konieczny – 1-33 Hufiec Pracy w Bielawie

Wyróżnienia otrzymali: Daria Danilewicz z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie oraz Oliwia Botuszan
ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Konkursy zostały zrealizowane dzięki środkom pozyskanym m.in. z grantu oświatowego oraz dzięki wsparciu rzeczowemu Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarządu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, uczestnikom i opiekunom oraz zapraszamy do Żeroma za rok na jubileuszową, X edycję imprezy.