Strona główna Alarmowy Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

162
0
UDOSTĘPNIJ
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).
Pierwsze „prawo jazdy” można uzyskać po zdaniu egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej i wydawane jest przez:
1) dyrektora szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.
Dzierżoniowscy policjanci dbając o bezpieczeństwo młodych ludzi, którzy mają stać się przyszłymi uczestnikami ruchu uczestniczą w egzaminach. W ostatnim czasie taka sytuacja miała miejsce w szkołach podstawowych w Tuszynie oraz Niemczy.
Przy okazji takiego spotkania dzielnicowi z Niemczy asp. Piotr Gros i mł. asp. Łukasz Pogorzelski poruszyli tematykę związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w trakcie nadchodzących wakacji. Rozmawiali także na temat pełnionej służby policjanta.
Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku a tym którzy poradzili sobie z egzaminem gratulujemy!