Strona główna Alarmowy „Bezpiecznie przy szkole” – zakończyły się spotkania strażników miejskich z rodzicami uczniów...

„Bezpiecznie przy szkole” – zakończyły się spotkania strażników miejskich z rodzicami uczniów bielawskich szkół

153
0
UDOSTĘPNIJ

Od marca do maja br. we wszystkich Szkołach Podstawowych w Bielawie oraz w Liceum Ogólnokształcącym odbyło się  kilkanaście spotkań Straży Miejskiej Bielawy z rodzicami uczniów tych szkół i samymi uczniami.

W związku z zaistniałymi naruszeniami prawa w 2017r. przy szkołach i w ich okolicach w postaci zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, a także spożywania alkoholu i palenia papierosów Straż Miejska Bielawy poinformowała rodziców o działaniach w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego. Celem spotkań było zwiększenie świadomości rodziców szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz liceum ogólnokształcącego, uniknięcie kłopotów prawnych i finansowych oraz ochrona dzieci przed ewentualnymi konsekwencjami czynów zabronionych.

Spotkania były przeprowadzone przez strażnika z dużym doświadczeniem pedagogicznym i prawnym przed wywiadówkami szkolnymi. W spotkaniach wzięło udział ok. 600 rodziców.

Program będzie trwał do końca roku szkolnego i w jego ramach będą realizowane częste kontrole Straży przy szkołach, a także inne działania, mające na celu eliminację negatywnych zachowań dzieci i młodzieży.

opr. SM Bielawa