Strona główna Bielawa Nowe nazwy ulic w Bielawie

Nowe nazwy ulic w Bielawie

359
0
UDOSTĘPNIJ

Wojewoda dolnośląski wydał pierwsze zarządzenia zastępcze w sprawie zmiany nazw ulic w Bielawie. Zmiany, które obowiązują w Bielawie od 28 grudnia 2017 roku, zostały wprowadzone na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Na mocy zarządzenia wojewody dolnośląskiego, ulicy Jana Hempla została nadana nazwa ul. Władysława Grabskiego.

Ulicy Karola Marksa nadano nazwę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, a ulicy Marcelego Nowotki nadano nazwę ul. Legionów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, na przykład – dowód osobisty, prawo jazdy, czy paszport.

Zgodnie z prawem wspomnianych dokumentów będzie można używać tak długo, aż utracą ważność. Należy dodać, że w następnej kolejności wojewoda wyda zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw takim ulicom jak: 9 Maja, Przodowników Pracy, Generała Broni Zygmunta Berlinga i 22 Lipca oraz dla osiedla XXV-lecia PRL.