Strona główna Ciekawostki Powiat dzierżoniowski: Dotacje dla III sektora

Powiat dzierżoniowski: Dotacje dla III sektora

756
0
UDOSTĘPNIJ

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Na ten cel przeznaczono 205 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w następujących zakresach:

1) kultura fizyczna i sport
(kwota przeznaczona na realizację zadania: 80.000 zł, termin składania ofert: 11 stycznia)

2) turystyka i krajoznawstwo

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 14.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 40.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)

4) edukacja

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 16.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)

5) ochrona i promocja zdrowia
(kwota przeznaczona na realizację zadania: 16.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych 

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 24.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

7) ratownictwo i ochrona ludności
(kwota przeznaczona na realizację zadania: 4.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

8) promocja i organizacja wolontariatu

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

(kwota przeznaczona na realizację zadania: 8.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku powiat dzierżoniowski przeznaczył kwotę 205.000 zł.

Informacje o konkursie i warunkach uzyskania dotacji udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, III piętro, pok.317, tel. 74 832 52 29 lub 832 52 28, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/organy_powiatu/urzad_starostwa/wydzialy/bezpieczenstwo/wspolpraca/dotacje/ogloszenia