Strona główna Ciekawostki Zima na drogach

Zima na drogach

385
0
UDOSTĘPNIJ

Kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich? Pod jakimi numerami telefonów można uzyskać informacje o przejezdności dróg i zgłosić utrudnienia?

Powiatowa służba drogowa ma w zarządzie 199 km dróg powiatowych i 45 km dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu dzierżoniowskiego orazczęściowo ząbkowickiego i świdnickiego.

Zarząd Dróg Powiatowych samodzielnie zajmuje się zimowym utrzymaniem 102 km dróg. Są to wszystkie drogi powiatowe położone na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów oraz część dróg na terenie gminy wiejskiej Łagiewniki i gminy Niemcza.

Zimowe utrzymanie pozostałych dróg powiatowa służba drogowa powierzyła firmom zewnętrznym wyłonionym w przetargu. Zajmują się one utrzymaniemwszystkich dróg wojewódzkich oraz 29 km dróg położonych na terenie gmin: Pieszyce, Piława Górna i Niemcza.

Pozostałe 68 km dróg powiatowych położonych w granicach gmin Bielawa, Niemcza i Łagiewniki jest utrzymywane przez gminy w ramach porozumień z powiatem.

Punkt Informacji Drogowej

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej w Zarządzie Dróg Powiatowych jest uruchamiany Punkt Informacji Drogowej, w którym można uzyskać informacje o przejezdności dróg oraz zgłosić utrudnienia (tel. 74 831 31 29, 74 832 07 70 lub 721 954 349).

DROGI POWIATOWE

Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg:

Zarząd Dróg Powiatowych

– gmina Dzierżoniów (68 km),

– gmina Łagiewniki (26 km),

– Niemcza (8 km).

Firmy zewnętrzne wyłonione przez powiat:

– Pieszyce (22 km) – Konsorcjum DROZD TRANS Pieszyce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

– Piława Górna (6 km) i Niemcza (1 km) – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Rokam” z Koźmic w gminie Ząbkowice Śląskie

Firmy wyłonione przez gminy:

– Bielawa (10 km) – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bielawie

– Niemcza (23 km) – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy

– Łagiewniki (35 km) – Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach

DROGI WOJEWÓDZKIE

Firmy zewnętrzne odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu dzierżoniowskiego:

– droga 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki (15 km) – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Dzierżoniowie

– droga 383 na odcinku Dzierżoniów – Przełęcz Walimska (12 km) – Konsorcjum DROZD TRANS Pieszyce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

– droga 382 na dwóch odcinkach: Dzierżoniów – Grodziszcze (7,5 km) i Dzierżoniów – Kluczowa (10,5 km) – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Rokam” z Koźmic w gminie Ząbkowice Śląskie.

Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast Dzierżoniów i Bielawa są zarządzane odpowiednio przez Urząd Miasta Dzierżoniów i Urząd Miejski w Bielawie.