Strona główna Ciekawostki Skąd wziąć pieniądze – biznesowe podpowiedzi dla przedsiębiorców

Skąd wziąć pieniądze – biznesowe podpowiedzi dla przedsiębiorców

263
0
UDOSTĘPNIJ

Wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie głównym tematem spotkania dla mieszkańców już prowadzących i planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Zapraszamy 20 listopada do sali konferencyjnej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Program spotkania

16:00 – 16:10 przywitanie uczestników spotkania

16:10 – 16:30 Zwrotne instrumenty  finansowania dla MMŚP – Dolnośląski  Funduszu Rozwoju we Wrocławiu:

 • pożyczki hipoteczne, do 1.500.000 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki: 15 lat, wysokość oprocentowania: od 2,83%;
 • pożyczki inwestycyjne, do 1.500.000 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki: 5 lat, wysokość oprocentowania: od 2,83%;
 • pożyczki obrotowe;
 • reporęczenia.

16:30 – 17:00 Agencja Rozwoju Regionalnego  Agroreg S.A. Oddział w Dzierżoniowie

 • dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników do 25 tys. zł – na firmę oraz do 5 tys. zł – na 1 pracownika
 • „Pożyczka Rozwojowa” dla MŚP na inwestycje do 500 tys. zł,  maksymalny okres spłaty: do 60 miesięcy, wysokość oprocentowania: 1,83%

„Dolnośląski Fundusz Rozwoju Post- JEREMIE” pożyczka na koszty bieżące firmy – do 100 tys. zł (250 tys. zł dla firm prod.), wysokość oprocentowania: od 3,03% (od 2,83% dla firm prod.)

Dotacja na otworzenie działalności gospodarczej dla osób przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, maksymalna kwota: 23 tys. zł.
 • szkolenia zawodowe- stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku dla bezrobotnych
 • studia podyplomowe

Fundusz Pożyczkowy EFS – działanie 6.2 POKL  dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej- do 50 tys. zł, okres spłaty: 60 miesięcy, wysokość oprocentowania: od  0,5 do 2%

17:00–17:30 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Fundusze „Inwestycyjne, Innowacyjne, Energetyka” szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa  pożyczki rozwojowe do 100 tys. zł dla mikro i małych przed., od 100 tys. zł do 500 tys. zł dla MŚP, oprocentowanie od 1,83% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,83% dla pozostałych przedsiębiorstw.

Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej – wielkość grantu od 4.250 zł do 12.000 zł, dofinansowanie do 85%.

17:30 -17:40  Polska Fundacja Przedsiębiorczości we Wrocławiu

„Wsparcie w starcie” –  PROJEKT  PIERWSZY  BIZNES

 • pożyczka do 84 413,80 zł, wysokość oprocentowania 0,44%, okres spłaty do 7 lat
 • pożyczka na utworzenie miejsca pracy – pożyczka do 25 324,14 zł, wysokość oprocentowania 0,44%, okres spłaty do 3 lat

17:40  Sesja pytań i odpowiedzi

18:00 Zakończenie spotkania

UM Dzierżoniów