Strona główna Ciekawostki Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

238
0
UDOSTĘPNIJ

Placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz samorządy mogą się starać o środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Nabór wniosków rozpoczął się 2 listopada.

 

Program został ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2018 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

 

 1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 1. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 2. Obszar D – na likwidację barier transportowych;
  o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 1. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150.000,00 zł,
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy,
 • w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:

–        80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9- miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

–        70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi,

–        250.000 zł dla autobusów,

 • w przypadku obszaru G – 30% kosztów realizacji.

 

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

 

Projekty można składać od 1 listopada 2017 do 10 lutego 2018r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.