Strona główna Pieszyce Modernizacja ulicy Hermana

Modernizacja ulicy Hermana

216
0
UDOSTĘPNIJ

W piątek 6 października 2017 r. dokonano odbioru technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Hermana wzdłuż ogródków działkowych.

Prace objęły przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 400 m i szerokości 4 m. Droga została wykonana w technice z betonu asfaltowego wraz z betonowym korytkiem odwadniającym oraz wykonaniem poboczy tłuczniowych.

Całkowita wartość zadania to kwota 152 933, 31 zł, z czego 84 000 zł udało się pozyskać w ramach dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego.

Staram się jak najwięcej inwestycji realizować z udziałem środków zewnętrznych. Udało nam się pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania „finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów”, dlatego modernizację ulicy Hermana rozpoczęliśmy właśnie od części wzdłuż ogródków działkowych. W tym roku złożymy kolejny wniosek, licząc na otrzymanie dotacji na kontynuację prac związanych z modernizacją tej drogi w przyszłym roku. Zachęcamy również włodarzy Bielawy do modernizacji drogi od strony zbiornika, tak aby w przyszłości cały odcinek drogi pomiędzy Pieszycami a Bielawą został zmodernizowany w takiej technologii. Niestety nie możemy liczyć na dofinansowanie części ul. Hermana w obrębie zabudowań, ale jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć prace również na tym odcinku – komentuje Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta Pieszyce.

Modernizacja części zabudowanej wraz z kanalizacją w całości sfinansowana zostanie z budżetu miasta. Obecnie ogłoszono drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie przewidziano na 12 października br. W pierwszym terminie kwoty proponowane przez wykonawców były większe niż środki budżetowe przewidziane dla tego zadania.

źródło: UMiG Pieszyce