Strona główna Edukacja Bezpłatne szkolenie komputerowe

Bezpłatne szkolenie komputerowe

235
0
UDOSTĘPNIJ

Darmowy kurs komputerowy skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkujących teren powiatu dzierżoniowskiego. Projekt realizowany będzie w wymiarze 90h/na osobę w 12-osobowych grupach. Szkolenia TIK prowadzą do uzyskania kompetencji cyfrowych potwierdzonych certyfikatem ECCC DIGCOMP na poziomie A potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu 5 obszarów i odpowiednim im 21 kompetencji. Celem projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych w zakresie TIK u 288 osób.

Obszary szkolenia TIK:

1)            Informacja – 15h

2)            Komunikacja – 20h

3)            Tworzenie treści – 20h

4)            Bezpieczeństwo – 20h

5)            Rozwiązywanie problemów – 15h

Organizatorem szkolenia jest stowarzyszenie Humaneo, które realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania „10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pt. „TIK-tak na kompetencje cyfrowe przychodzi czas”.

Informacji udziela: Ewa Podobińska

tel. 605-202-933, e-mail: ewa.podobinska@humaneo.pl