Strona główna Ciekawostki Ekonomia społeczna dla Dzierżoniowa – szkolenia dla NGO

Ekonomia społeczna dla Dzierżoniowa – szkolenia dla NGO

284
0
UDOSTĘPNIJ

Cykl szkoleniowo-doradczy dla organizacji pozarządowych z regionu dzierżoniowskiego organizują Centrum Aktywizacji Społecznej z Dzierżoniowa oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Trwają zapisy.

Uczestnicy szkoleń zyskają wiedzę na temat pozyskiwania i rozliczania funduszy, współpracy z samorządem terytorialnym oraz efektywnej promocji działań w NGO. Uzyskają też informacje nt. bezzwrotnych dotacji w wysokości do 165 000 zł na rzecz utworzenia nowego podmiotu Ekonomii Społecznej (stowarzyszenia, fundacji lub spółdzielni socjalnej) lub do 130 000 zł na rozwój istniejącego podmiotu.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88. Zapisy osobiście w siedzibie CAS-u, telefonicznie pod numerem 74 834 25 05 lub e-mailowo: cas.dzierzoniow@gmail.com.

Szkolenia finansowane są z budżetu miasta Dzierżoniów oraz z projektu: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wałbrzych” (w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Harmonogram spotkań:

18.10.2017, godz. 15.30 – 17.30 – rozwój ekonomii społecznej w Dzierżoniowie – spotkanie informacyjne nt. możliwości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i pozyskania dotacji

21.10.2017, godz. 9.30-15.30 – skuteczna promocja i organizacja kampanii społecznych w NGO

6.11.2017, godz. 15.30-18.30 – model współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

16.11.2017, godz. 15.30-18.30 – rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków publicznych