Strona główna Alarmowy Chcą skuteczniej pomagać rodzinom dotkniętym przemocą

Chcą skuteczniej pomagać rodzinom dotkniętym przemocą

632
0
UDOSTĘPNIJ

Dzierżoniowski OPS szkoli osoby, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wszystko po to, by lepiej rozumieć sytuację, w jakiej znajduje się dziecko w rodzinie z problemem przemocy i wiedzieć, jak jej pomóc w ramach działań zespołów interdyscyplinarnych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Ograniczamy Przemoc Skutecznie”. Są one adresowane do osób pracujących w grupach roboczych oraz zespołach interdyscyplinarnych, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 5 października odbyło się drugie z nich.

Wzięli udział nauczyciele, pedagodzy i przedstawiciele oświaty (nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobka). Dotyczyło ono m.in. omówienia zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskie Karty”, które to akty prawne zobligowały przedstawicieli oświaty do podejmowania określonych działań mających na celu udzielenie stosownej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia.

W kolejnych kursach wezmą udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) i grup roboczych (GR), w których łączone są kompetencje osób i służb w pomocy osobom dotkniętym przemocą. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o tym, jak pracować w grupie roboczej, jak tworzyć strategie postępowania w poszczególnych przypadkach, jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty*, motywować osobę doznającą przemocy do współpracy i podejmowania działań oraz kiedy i jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy interwencyjne, a kiedy i jak pomocowo. Na spotkaniu prezentowane będą także materiały filmowe pokazujące możliwe kierunki pracy z osobami doznającymi przemocy podczas spotkań grup roboczych.

Celem szkoleń jest uzyskanie większego zrozumienia sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się dziecko w rodzinie z problemem przemocy, zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych. Wszystkie spotkania prowadzone są przez specjalistów ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

*Procedura Niebieskiej Karty to szczególny rodzaj interwencji wobec rodziny doświadczającej przemocy. Nie jest to postępowanie karne ani postępowanie cywilne, lecz wspólna praca służb, instytucji i organizacji z konkretną rodziną doświadczającą przemocy.

ZI/GR diagnozuje sytuację rodziny na podstawie informacji uzyskanych od służb zaangażowanych w dany przypadek, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc. Po dokonaniu oceny Grupa Robocza sporządza indywidualny plan pomocy i monitoruje jego realizację. Celem procedury jest takie oddziaływanie na rodzinę, aby ustała w niej przemoc. Jeżeli plan pomocy nie daje efektów i sytuacja w rodzinie nie zmienia się, ZI/GR może sprawę rodziny przekazać organom wymiaru sprawiedliwości i zainicjować postępowanie karne lub cywilne – rodzinne.

UM Dzierżoniów