Strona główna Bielawa Bezpieczne wakacje 2017

Bezpieczne wakacje 2017

218
0
UDOSTĘPNIJ

W środę 6 września w bielawskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Bezpieczne wakacje 2017”, w którym wzięli udział zastępca burmistrza Witold Runowicz, komendant Straży Miejskiej Grzegorz Nowak oraz pełniący obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Bielawie nadkomisarz Tomasz Włodyga, a także pracownik ds. Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w UM Leszek Lor. Tematem spotkania było omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem mieszkańców podczas minionych wakacji.

Zastępca burmistrza przywitał zebranych, po czym oddał głos komendantowi Straży Miejskiej Grzegorzowi Nowakowi, który przedstawił działania podjęte w ramach akcji dotyczącej bezpiecznych wakacji. Podczas sezonu letniego Straż Miejska we współpracy z funkcjonariuszami Policji pełniła całodobową służbę monitorującą park miejski i bielawskie ulice. Porządku pilnowały również oddelegowane służby na jeziorze bielawskim, m.in. nadzorując z pontonu bezpieczeństwo kąpiących się  na akwenie mieszkańców i turystów, tym bardziej, że jezioro w tym sezionie odwiedziło około 50 tysięcy osób.

Pełniący obowiązki komendanta nadkomisarz Tomasz Włodyga potwierdził, że okres wakacji był spokojny, mimo wielu imprez, które odbyły się na terenie Bielawy.

Z raportu zdanego przez komendantów wynika, że w trakcie wakacji nie odnotowano żadnego utonięcia i poważnych zniszczeń mienia.

Zastępca burmistrza uznał działania funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej za skuteczne i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę służb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających miasto turystów.