ŁAGIEWNIKI INWESTUJĄ

  362
  1
  UDOSTĘPNIJ

  Sala widowiskowo-sportowa, profesjonalne boisko lekkoatletyczne i place zabaw – to tylko część inwestycji realizowanych przez gminę Łagiewniki w 2013 roku. Na tym jednak nie koniec. Są już pieniądze na rozwój gminy w kolejnych latach.

  EŁ 13.12 tsz INFORMACJA budowlanki Scena koncert. 13-10-11 4

  Jednym z najważniejszych zadań była budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich. Do końca 2013 roku postawiono ją w stanie surowym zamkniętym. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest natomiast na sierpień 2014 roku. Koszt budowy wyniósł 3 846 448,55 zł. Do inwestycji dołożyło się też Ministerstwo Sportu – rządowe dofinansowanie to 660 tys. zł.

  EŁ 13.12 tsz INFORMACJA budowlanki Stadion 13-09-10_70

  W 2013 roku powstał także profesjonalny obiekt lekkoatletyczny – „Królowa sportu”. W jego skład wchodzą m.in. boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, bieżnia do sprintu, rozbieg oraz skrzynia do skoku w dal. Koszt realizacji zadania wyniósł 519 601,18 zł. Również w tym przypadku pomogły pieniądze z Unii. Dofinansowanie w ramach działania Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” to niemal 260 tys. zł.

  EŁ 13.12 tsz INFORMACJA budowlanki Os.Wrocławskie 13-05-21 83

  Jak podkreśla referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Dróg, pozytywne zmiany można zaobserwować też w przestrzeni publicznej. Zadbano bowiem o teren rekreacji plenerowej, powstały kolejne obiekty małej architektury: scena plenerowa, szachownica, trybuny, kabiny WC, i miejsca postojowe. Zbudowano także 3 miejsca do grillowania rodzinnego na terenie rekreacji plenerowej przy zbiorniku wodnym na ulicy Sportowej. Wokół posadzono drzewa, które mają zapewnić miejscu odpowiedni klimat.

  Istotną inwestycją było powstanie nowych placów zabaw dla dzieci w Przystroniu.

  Zadbano również o budowę przyłącza energetycznego w Jaźwinie. W tym przypadku koszt realizacji zadania wyniósł 73 046,64 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” sięgnęło 30 tys. zł.

  62 992,30 zł gmina przeznaczyła na budowę drogi na osiedlu Wrocławskim II. Powstał także nowy chodnik przy remizie OSP wraz z utwardzeniem na części działki nr 411 w Jaźwinie. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła 39 187,80 zł

  W 2013 roku zmodernizowano też drogi gminne w Sienicach. Fundusz Sołecki przeznaczył na to niemal 9 tys. zł. Gmina otrzymała również bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie remontów 7 lokali mieszkalnych w wysokości 228 769,19 zł.

  299 714,00 zł przeznaczono z kolei na pomoc finansową na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 384 na trasie Łagiewniki-Dzierżoniów.

  Na tym jednak nie koniec inwestycji. Gmina Łagiewniki pozyskała bowiem dofinansowanie ze środków unijnych na zadania, które mają zostać zrealizowanie już w przyszłym roku.

  EŁ 13.12 tsz INFORMACJA budowlanki Gimnazjum 13-09-12_43

  W celu stworzenia atrakcyjnego miejsca i poprawy warunków korzystania z nowego kompleksu lekkoatletycznego, powstanie tam siłownia plenerowa z oświetleniem ledowym. Koszt całkowity zadania to 128 683,83 zł , przyznana kwota pomocy to natomiast 83 632,00 zł.

  Ponad 86 tys. zł pozyskano na organizację cyklicznych weekendowych imprez plenerowych dla wszystkich mieszkańców na obiekcie muszli koncertowej. Zostanie ona wyposażona w telebim LED, zestaw nagłośnienia estradowego i oświetlenie sceniczne. Imprezy cykliczne rozpoczną się wiosną 2014 roku i będą trwać do końca okresu wakacyjnego. Całość inwestycji wyniesie 132 790,80 zł.

  W planach gminy jest również modernizacja ciągu pieszego na ul. Sportowej, zwiększenie atrakcyjności, upiększenie i poprawa jakości istniejącego kompleksu lekkoatletycznego, zamontowanie wiat sportowych z siedziskami, powstanie nowych stojaków rowerowych, zakupienie koszów betonowych na śmieci oraz posadzenie drzewek.

  Planowana jest także budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Trzebnik, Sokolniki i Stoszów.

  Gmina złożyła również wnioski o dofinansowanie kolejnych zadań. Chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej. Wymienione mają zostać też urządzenia do oczyszczalni ścieków i dostaw wody. Wszystko zależy jednak od zgody Urzędu Marszałkowskiego, który aktualnie rozpatruje wnioski.

  gn

  Comments are closed.