12cudzoziemców naruszyło przepisy ustawy o cudzoziemcach

12cudzoziemców naruszyło przepisy ustawy o cudzoziemcach

10
0
PODZIEL SIĘ

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas działań prowadzonych w miniony weekend ujawnili 12 obcokrajowców, którzy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.

kłodzko zdjęcie

13 maja 2014 r. funkcjonariusze z Placówki w Jeleniej Górze i Legnicy ujawnili 6 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie wykonywali prace na terenie naszego kraju. Obywatel Ukrainy zatrzymany przez funkcjonariuszy z Legnicy wykonywał pracę przy budowie domu jednorodzinnego na terenie powiatu legnickiego bez wymaganego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydanego przez właściwego pracodawcę.

Natomiast w powiecie świdnickim funkcjonariusze z Jeleniej Góry ujawnili 5 obywateli Ukrainy nielegalnie zatrudnionych przy zbiorze truskawek. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec pracodawców zostanie skierowany wniosek o ukaranie do właściwego Sądu. Dla cudzoziemców oznacza to opuszczenie naszego kraju i zakaz wjazdu na rok, jeżeli dobrowolnie wyjadą.

Funkcjonariusze z Placówki w Kłodzku 15 maja br. w czasie kontroli prowadzonej w miejscowości Kudowa Zdrój zatrzymali kobietę i mężczyznę – obywateli Ukrainy, którzy wracali na Ukrainę z Republiki Czeskiej. Podczas kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemcy posługują się wizami z prawem do pracy wydanymi przez polski konsulat. Cudzoziemcy nie podjęli pracy w Polsce, a zakupione wizy wykorzystali do innych celów. W tym przypadku w celu odwiedzin rodziny i turystycznym. Komendant Placówki decyzjami administracyjnymi unieważnił wizy cudzoziemcom i wydal decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Ponadto w wyniku kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy z Poznania – Ławicy, Świecka, Zgorzelca i Kłodzka zatrzymano 4 cudzoziemców – 3 obywateli Ukrainy i obywatela Białorusi.

Rzecznik Prasowy

Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

BRAK KOMENTARZY